Љубица Марковић

(Београд 1895 – Београд 1947)


Књижничар Универзитетске библиотеке у Београду.
Члан ДЈБ од оснивања.

Гордана Стокић Симончић, Анђела Стошић: „Љубица Марковић – градитељка библиотекарске струке у Србији”. Читалиште, Год. 21, бр. 40 (2022): 39-50.

Марковић, Љубица. „Почеци феминизма у Србији: женско питање седамдесетих година код нас. [Део 1]”. Женски покрет, Год. 14, бр. 7/8 (1933): 91–94.

Марковић, Љубица. „Почеци феминизма у Србији: женско питање седамдесетих година код нас (наставак). [Део 2]”. Женски покрет, Год. 14, бр. 9/10 (1933): 110–114.

Марковић, Љубица. „Жене у нашим библиотекама”. Женски покрет, Год. 16, бр. 10 (1935): 123–124.

Марковић, Љубица. „Изложба књига југословенских женских писаца у Дубровнику”. Женски покрет, Год. 18, бр. 1/2 (1937): 16–21.

Милица Б. Продановић: „Љубица Марковић”. Библиотекар, Год. 1, бр. 3 (1949): 313-315.

IN MEMORIAM
Говор Павла Стефановића на дан сахране Љубице Марковић. Република: орган Југословенске републиканске демократске странке, Год. 14, бр. 100 (30.9.1947): 4.