Др Јосип Пунтар

(Унец 1884 – Љубљана 1937)


Библиотекар Државне библиотеке у Љубљани.
Редован члан ДЈБ од 1931. год.