Јанко Глазер

(Руше 1893 – Руше 1975)


Управник Студијске библиотеке у Марибору.
Редован члан ДЈБ од 1932. год.