Ђорђе Радојичић

(Београд 1905 – Београд 1970)


Библиотекар Народне библиотеке у Београду.
Редован члан ДЈБ од 1935. год.

Радојичић, Ђорђе Сп. „Српске библиотеке у Средњем веку и у турско доба”. Библиотекар, Год. 6, бр. 3 (1954): 137–144.

Радојичић, Ђорђе Сп. „Цена Празничног минеја Божидара Вуковића (штампаног 1536–1538)”. Библиотекар, Год. 7, бр. 1/2 (1955): 28–29.

Радојичић, Ђорђе. „Српске рукописне и штампане књиге кроз векове”. Библиотекар, Год. 7, бр. 3/4 (1955): 124-137.

Радојичић, Ђорђе Сп. „Спаљене збирке Народне библиотеке у Београду”. Библиотекар, Год. 13. бр. 5 (1961): 373–377.

IN MEMORIAM
Митровић, Јеремија Д. „Ђорђе Сп. Радојичић”. Библиотекар, Год. 22, бр. 4 (1970): [323]–325.