Чланови

Одлуку о оснивању Друштва југословенских библиотекара донело је, у јесен 1929. године, деветнаест запослених из две београдске библиотеке: Милош Зечевић, управник Народне библиотеке у Београду и његов помоћник Светозар Матић; Урош Џонић, управник Универзитетске библиотеке; чиновници Народне библиотеке Вукосава Николић, Софија Суботић, Радмила Чолаковић, Људмила Михаиловић, Јелица Живковић (писари), Јелица Маричић и Тихомир Маринковић (руковаоци), Десанка Начићева, Михаило Подољски, Радомир Радовановић, Александар Паришев и Викторија Ковановић; Душан Богосављевић – библиотекар Универзитетске библиотеке и њени чиновници Милица Војиновић, Љубица Марковић и Павле Стефановић.

Чланство је од 1931. организовано по секцијама, а премда је број варирао од године до године, расположиви подаци говоре да је ДЈБ окупило укупно око 120 запослених у библиотекама Краљевине Југославије.