Цене Крањц

(Репње 1911 – Голник 1993)


Библиотекар Народне и универзитетске библиотеке у Љубљани.
Редован члан ДЈБ од 1938. год.