Слободан Суботић

(Босанска Градишка 1908 — Београд 1975)


За време студија радио у Универзитетској библиотеци у Београду.
Ванредан члан ДЈБ од 1931. год, иступио ?