Павле Стефановић

(Крушевац 1901 – Београд 1985)


Библиотекар Универзитетске библиотеке у Београду.
Члан ДЈБ од оснивања.

Ивана Стефановић, „Павле Стефановић између писаног текста, импровизације и (ауто)интерпретације”. У О укусима се расправља: Павле Стефановић (1901–1985): тематски зборник

Гордана Стокић Симончић, „Павле Стефановић – библиотекар Универзитетске библиотеке у Београду”. У О укусима се расправља: Павле Стефановић (1901–1985): тематски зборник

Из рукописне заоставштине
Писмо поводом чланства у Почасном одбору УБ
Честитка колега за Нову годину