О Друштву

Друштво југословенских библиотекара (ДЈБ), као најстарије струковно удружење код нас, иницирано је у Београду, имало највећи број чланова управо у Србији, а ту најдуже и опстало. Почело је са радом 1931. године, након што су конституисане његове три секције: Београдска (4. априла), Загребачка (8. априла) и Љубљанска (13. јуна), а обуставило активности крајем 1939, пошто је Загребачка секција изнела предлог да се, уместо ДЈБ, формирају три засебна друштва, а чланови Главне управе из Београда, у знак протеста, поднели оставке. На тај начин ДЈБ је престало да постоји, али је Београдска секција наставила рад до почетка априла 1940. године.