Милица Војиновић

(1895 — ?)


Књижничар Универзитетске библиотеке у Београду.
Члан ДЈБ од оснивања.

Основну и средњу школу је завршила у Београду и дипломирала на Филозофском факултету 1923. године. У периоду 1923-1926. запослена је као учитељ и суплент и више пута је боравила у Француској (Grenobl) ради специзације језика, књижевности и библиотекарства. У Универзитетској библиотеци била је запослена од 1926. до 1951. године.
Пре окупације била је члан Друштва за српски језик и књижевност, Друштва југословенских библиотекара и Удружења универзитетски образованих жена. Ради упознавања и усавршавања библиотекарства 1937. године боравила је у иностранству – Прагу и Братислави. Након ослобођења поред службе у Универзитетској библиотеци вршила је и дужност шефа Одсека за библиотеке Министарства просвете. Одржавала је течајеве за рејонске библиотекаре и активно учествовала у формирању и уређењу тих библиотека, чији је рад и развој пратила.
Писала је у стручним библиотекарским часописима – Књижничар, Библиотекар.
(Архива Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, радна биографија)
Војиновић, Милица. „Друштво југословенских библиотекара“. Гласник Народне библиотеке: годишња библиографија Народне библиотеке и извештаји о раду, Год. 1, св. 1/2–9/10 (1940): X–XII.

Војиновић, Милица. „Друштво југословенских библиотекара: оснивање, организација и рад до 1941 год“. Библиотекар, Год. 7, бр. 3/4 (1955): 172–178.

Војиновић, Милица. „Пред доношење општег закона о библиотекама“. Библиотекар, Год. 8, бр. 1–2 (1956): 12–17.

Војиновић, Милица. „Библиографија објављених радова поч. Љубице Марковић, библиотекара Универзитетске библиотеке у Београду”. Библиотекар, Год. 9, бр. 3/4 (1957): 218–221.