Матко Ројнић

(Медулин 1908 – Пула 1981)


Управник Универзитетске библиотеке у Загребу.
Редован члан ДЈБ од 1933. год.