Др Ирена Фекете-Стефановић

(Сента 1908 – Београд 1990)Књижничар Универзитетске библиотеке у Београду.
Редован члан ДЈБ од 1933. год.