Документа

Društvo jugoslovenskih bibliotekara. Pravila Društva jugoslovenskih bibliotekara. Beograd: Društvo jugoslovenskih bibliotekara, 1932.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд. Архива Друштва југословенских библиотекара. Четврта кутија, без броја. „Извештај Управа Београдске секције Друштва Ј. Б. за 1933 г.“

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд. Архива Друштва југословенских библиотекара. Пета кутија, без броја. „Извештај управе Београдске секције Друштва југословенских библиотекара за 1935. годину“.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд. Архива Друштва југословенских библиотекара. Пета кутија, без броја. „Годишњи извештај о раду Београдске секције Друштва југословенских библиотекара, поднет Годишњој скупштини Секције 17 марта 1937 године“.