Др Васа Руварац

(Вуковар 1859 – Београд 1942)


Библиотекaр у пензији.
Редован члан ДЈБ од 1931. год.

IN MEMORIAM
Godine 1942. umro je u Beogradu pod vrlo tragičnim okolnostima Vaso Ruvarac. Rodio se godine 1859. u Vukovaru. Geografiju je studirao u Beču i bio jedan od najistaknutijih učenika poznate škole A. Pencka.
Služio je kao bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu, a kasnije kao bibliotekar Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Umirovljen oko 1930. i poslije toga se preselio u Zagreb, koji je pred kraj života morao napustiti pred ustaškim progonom.
G. 1896. objavljena je Ruvarčeva doktorska disertacija »Die Abfluss- und Niederschlagsverhältnisse von Böhmen«. Rad je bio ne samo na velikoj stručnoj visini, več spada u pionirska djela te vrste.
Na žalost Ruvarac nije poslije nastavio naučnim radom iz geografije. Negov nemirni duh imao je široki interes. Naročito ga je zanimala historijska geografija; tim se predmetom rado bavio, ali više radi vlastitog interesa i zadovoljstva. Tako je izučavao pitanje unutrašnjih seoba Srba i Hrvata i izradio kartu rasprostranjenja Srba u Hrvatskoj. Pisao je članke iz ovog područja, a povremeno se javljao i dobrim geografskim kritikama, iz kojih se vidjelo da stalno prati razvoj svoje struke.
J. Roglić
Преузето из Hrčak, Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa, 15.06.2020.