Алекса Станојевић

(Чачак 1865 – 1959)


Библиотекар Гимназије у Обреновцу.
Ванредан члан ДЈБ од 1933. год.