Александар Поповић


Библиотекар у библиотеци Гимназије у Новом Саду.
Редован члан ДЈБ од 1931. год, иступио ?

Поповић, Александар. „Издржавање библиотека”. Библиотекар, Год. 1, бр. 1 (1948): 34–36.

Поповић, Александар. „Снабдевање библиотека”. Библиотекар, Год. 1, бр. 1 (1948): 37–39.

Поповић, Александар. „Прилог грађи за историју библиотека у Србији XIX и XX века“. Библиотекар, Год. 5, бр. 1/2 (1953): 10–20.

Поповић, Ал. [Александар]. „Jедан прилог историји наших библиотека“. Библиотекар, Год. 6, бр. 3 (1954): 178–179.

Поповић, Александар. „Културна лига и оснивање библиотека: прилог историји библиотека Србије“. Библиотекар, Год. 8, бр. 3/4 (1956): 240–243.