O Друштву југословенских библиотекара, које је, на територији Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца односно Краљевине Југославије деловало у периоду 1931-1940. године, постоји довољно архивске грађе, али мало синтетизованих знања. Документи о његовом раду су недовољно познати домаћој библиотекарској јавности, а нису ни вредновани на одговарајући начин – поготову не у светлу чињеница да је оно, у политички и економски тешком времену између два светска рата, окупљало пионире југословенског библиотекарства.

Уредништво ове интернет презентације настоји да на једном месту прикупи податке о организацији Друштва, његовим члановима и деловању. Сматра да библиотекари, као и свака друга стручна групација, треба да познају своју историју, да одају почаст знаменитим претходницима и да на заједничком памћењу и поштовању прошлости граде професионални идентитет.


Ко су библиотекари на фотографијама?

 

Фотографија 1. Из приватне архиве композиторке Иване Стефановић
Фотографија 2. Из приватне архиве композиторке Иване Стефановић
Фотографија 3. Из приватне архиве композиторке Иване Стефановић (настала вероватно 1927/28)
Фотографија 4. Из приватне архиве композиторке Иване Стефановић (датирана 21.3.1929)

Ако препознајете неког од њих, поделите то са нама на info@djb1931-40.rs